Skontaktuj się

Kwitnącej Gruszy 52/1, 05-500 Piaseczno

Tel: +48 509 747 727
E-mail: paweldrawert@gmail.com

UBEZPIECZENIE DOMU MIESZKALNEGO

JAKIE RYZYKA POWINNO ZAWIERAĆ UBEZPIECZENIE DOMU?

Co do zasady filarami każdego ubezpieczenia są:

 • ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych - czyli tzw. "skorupy" bez nakładów inwestycyjnych (dom w stanie developerskim),
 • ubezpieczenie elementów stałych jako nakładów inwestycyjnych od ognia i innych zdarzeń losowych - do elementów stałych zalicza się wszystko to, czego nie usunie się bez użycia narzędzi: stała zabudowa kuchni, stała zabudowa korytarza lub pokoi (wszelkiego rodzaju szafy i półki), powłoki tynkarskie, malarskie, wszelkie instalacje wewnątrz domu panele, podłogi drewniane, gres, płytki, kominek, itp.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych - do mienia ruchomego zaliczamy wszystko to, co możemy przenieść w domu bez użycia narzędzi - ubrania, meble, książki, sprzęt rtv i AGD, itd.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży,
 • OC w życiu prywatnym.

Ochronę ubezpieczeniową można ponadto rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie szyb w domu (okna, kabina prysznicowa, szyby na stałe zamontowane w stałej zabudowie korytarza, płyta ceramiczna),
 • ubezpieczenie od przepięć (od uderzenia pioruna i z winy zakładu energetycznego),
 • ubezpieczenie od dewastacji,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych noszonych poza miejscem ubezpieczenia (klucze, dokumenty, itp.),
 • ubezpieczenie mienia służbowego (laptop, telefon),
 • ubezpieczenie zwierząt domowych,
 • ubezpieczenie kosztów poszukiwania przyczyny szkody,
 • ubezpieczenie nagrobków,
 • ubezpieczenie mebli ogrodowych oraz drzew i krzewów zasadzonych na posesji,
 • ubezpieczenie ogrodzenia i innych obiektów małej architektury,
 • ubezpieczenia budynków gospodarczych bądź garażu, jeżeli nie jest w bryle budynku.

CZY UBEZPIECZENIE MIESZKANIA JEST UBEZPIECZENIEM OBOWIĄZKOWYM?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

HOME ASSISTANCE

Home assistance jest to pomoc w nagłych i nieprzewidzianych przypadkach na terenie Polski w razie uszkodzenia bądź zniszczenia mienia lub awarii w miejscu ubezpieczenia. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje najczęściej interwencję: hydraulika, elektryka, ślusarza, technika urządzeń grzewczych, stolarza lub innego specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj ubezpieczonego zdarzenia.
Koszt wizyty specjalisty pokrywa ubezpieczyciel, natomiast koszty części zamiennych użytych do naprawy pokrywa ubezpieczający. W zakresie Home assistance często możemy także liczyć na pomoc w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania polegającą na wynajęciu pomocy domowej, dostawy artykułów spożywczych i higienicznych oraz organizacją opieki nad dziećmi.

ODBIORY TECHNICZNE

Dbanie o stan techniczny nieruchomości, w tym wykonywanie okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa, jest obowiązkiem właściciela domu jednorodzinnego. Po każdym przeglądzie ubezpieczony powinien dostać protokół.
Obowiązek i częstość konkretnych przeglądów reguluje w art. 62 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami powyższego artykułu właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia:

 • co najmniej raz w roku przeglądu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska,
 • co najmniej raz na pięć lat przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej (jeżeli jest wymagana przepisami prawa) oraz sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu oraz jego otoczenia.

Brak wykonania w terminie wymaganych przeglądów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, jeżeli miało to wpływ na zaistnienie szkody (jeżeli na przykład nie wykonano w terminie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej, a szkoda polegała na pożarze domu jednorodzinnego, który rozpoczął się od spięcia w gniazdku elektrycznym – to odmowa będzie zasadna).

KOSZT POSZUKIWANIA PRZYCZYNY SZKODY

Koszty poszukiwania i usunięcia awarii ubezpieczyciele coraz częściej bezpłatnie dołączają do umowy ubezpieczenia, pod warunkiem ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciele pokrywają koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca awarii oraz jej usunięcia - na przykład kucie ścian i podłogi oraz zrywanie glazury i terakoty w łazience.

Ubezpieczenie kosztów poszukiwania przyczyny szkody każdy ubezpieczyciel oferuje w innym zakresie, dlatego też warunki ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych będą się różniły. Szczegółowy zakres znajdziesz w OWU wybranego przez Ciebie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE OD PRZEPIĘĆ

Przepięcie zgodnie z definicjami towarzystw ubezpieczeniowych to gwałtowna zmiana napięcia w sieci energetycznej bądź elektrycznej. Przepięcia dzielą się na wewnętrzne (systemowe) i zewnętrzne (atmosferyczne), zwane też piorunowymi.

Od ryzyka przepięć chroni się przede wszystkim ruchomości domowe: sprzęt audiowizualny i elektroniczny, fotograficzny, komputery, lodówki, pralki, itp. Ryzykiem tym mogą być też objęte stałe elementy domu, mieszkania, działki, zewnętrznych elementów budynku, lokalu i ogrodzenia, garażu oraz domu letniskowego, siłowniki bramy garażowej bądź bramy wjazdowej.

UBEZPIECZENIE SZYB

Ubezpieczenie szyb kojarzy się Klientom tylko i wyłącznie z szybami w oknach i drzwiach, natomiast zakres ubezpieczenia jest o wiele szerszy i obejmuje takie stałe elementy w domu, jak:

 • płyty grzewcze w kuchni (indukcyjne i elektryczne);
 • szyby w piekarnikach i mikrofalówce;
 • oszklenie kabiny prysznicowej;
 • szybę kominkową;
 • oszklenia w stałej zabudowie kuchni (meble) i w stałych elementach zabudowanego korytarza (lustra w szafie).

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

JAKIE RYZYKA POWINNO ZAWIERAĆ UBEZPIECZENIE MIESZKANIA?

Co do zasady filarami każdego ubezpieczenia są:

 • ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych - czyli tzw. "skorupy" bez nakładów inwestycyjnych (mieszkanie w stanie developerskim),
 • ubezpieczenie elementów stałych jako nakładów inwestycyjnych od ognia i innych zdarzeń losowych - do elementów stałych zalicza się wszystko to, czego nie usunie się bez użycia narzędzi: stała zabudowa kuchni, stała zabudowa korytarza lub pokoi (wszelkiego rodzaju szafy i półki), powłoki tynkarskie, malarskie, wszelkie instalacje wewnątrz domu panele, podłogi drewniane, gres, płytki, kominek, itp.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych - do mienia ruchomego zaliczamy wszystko to, co możemy przenieść w domu bez użycia narzędzi - ubrania, meble, książki, sprzęt rtv i AGD, itd.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży,
 • OC w życiu prywatnym – najczęstsze szkody to: zalanie sąsiadów poniżej oraz szkody wyrządzone przez dzieci i zwierzęta domowe.

Ochronę ubezpieczeniową można ponadto rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie szyb w mieszkaniu (okna, kabina prysznicowa, szyby na stałe zamontowane w stałej zabudowie korytarza, płyta ceramiczna),
 • ubezpieczenie od przepięć (od uderzenia pioruna i z winy zakładu energetycznego),
 • ubezpieczenie od dewastacji,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie nagrobków.

CZY UBEZPIECZENIE MIESZKANIA JEST UBEZPIECZENIEM OBOWIĄZKOWYM?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

HOME ASSISTANCE

Home assistance jest to pomoc w nagłych i nieprzewidzianych przypadkach na terenie Polski w razie uszkodzenia bądź zniszczenia mienia lub awarii w miejscu ubezpieczenia. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje najczęściej interwencję: hydraulika, elektryka, ślusarza, technika urządzeń grzewczych, stolarza lub innego specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj ubezpieczonego zdarzenia.
Koszt wizyty specjalisty pokrywa ubezpieczyciel, natomiast koszty części zamiennych użytych do naprawy pokrywa ubezpieczający. W zakresie Home assistance często możemy także liczyć na pomoc w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania polegającą na wynajęciu pomocy domowej, dostawy artykułów spożywczych i higienicznych oraz organizacją opieki nad dziećmi.

KOSZT POSZUKIWANIA PRZYCZYNY SZKODY

Koszty poszukiwania i usunięcia awarii ubezpieczyciele coraz częściej bezpłatnie dołączają do umowy ubezpieczenia, pod warunkiem ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciele pokrywają koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca awarii oraz jej usunięcia - na przykład kucie ścian i podłogi oraz zrywanie glazury i terakoty w łazience.

Ubezpieczenie kosztów poszukiwania przyczyny szkody każdy ubezpieczyciel oferuje w innym zakresie, dlatego też warunki ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych będą się różniły. Szczegółowy zakres znajdziesz w OWU wybranego przez Ciebie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE OD PRZEPIĘĆ

Przepięcie zgodnie z definicjami towarzystw ubezpieczeniowych to gwałtowna zmiana napięcia w sieci energetycznej bądź elektrycznej. Przepięcia dzielą się na wewnętrzne (systemowe) i zewnętrzne (atmosferyczne), zwane też piorunowymi.

Od ryzyka przepięć chroni się przede wszystkim ruchomości domowe: sprzęt audiowizualny i elektroniczny, fotograficzny, komputery, lodówki, pralki, itp. Ryzykiem tym mogą być też objęte stałe elementy domu, mieszkania, działki, zewnętrznych elementów budynku, lokalu i ogrodzenia, garażu oraz domu letniskowego, siłowniki bramy garażowej bądź bramy wjazdowej.

UBEZPIECZENIE SZYB

Ubezpieczenie szyb kojarzy się Klientom tylko i wyłącznie z szybami w oknach i drzwiach, natomiast zakres ubezpieczenia jest o wiele szerszy i obejmuje takie stałe elementy w domu, jak:

 • płyty grzewcze w kuchni (indukcyjne i elektryczne);
 • szyby w piekarnikach i mikrofalówce;
 • oszklenie kabiny prysznicowej;
 • szybę kominkową;
 • oszklenia w stałej zabudowie kuchni (meble) i w stałych elementach zabudowanego korytarza (lustra w szafie).

UBEZPIECZENIE DOMÓW LETNISKOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

JAKIE RYZYKA POWINNO ZAWIERAĆ UBEZPIECZENIE DOMU LETNISKOWEGO?

Co do zasady trzonem każdego ubezpieczenia są:

 • ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych - czyli tzw. "skorupy" bez nakładów inwestycyjnych (mieszkanie w stanie developerskim),
 • ubezpieczenie elementów stałych jako nakładów inwestycyjnych od ognia i innych zdarzeń losowych - do elementów stałych zalicza się wszystko to, czego nie usunie się bez użycia narzędzi: powłoki tynkarskie, malarskie, wszelkie instalacje wewnątrz mieszkania, stała zabudowa kuchni, stała zabudowa korytarza, panele, podłogi drewniane, kafelki, itp,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych - do mienia ruchomego zaliczamy wszystko to, co możemy przenieść w domu letniskowym bez użycia narzędzi - meble, sprzęt RTV i AGD, itd.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży,
 • OC w życiu prywatnym.

Ochronę ubezpieczeniową można ponadto rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie szyb w domu letniskowym (okna, kabina prysznicowa, szyby na stałe zamontowane w stałej zabudowie korytarza, płyta ceramiczna),
 • ubezpieczenie od przepięć (od uderzenia pioruna i z winy zakładu energetycznego),
 • ubezpieczenie od dewastacji,
 • ubezpieczenie koszty poszukiwania przyczyny szkody,
 • ubezpieczenie mebli ogrodowych oraz drzew i krzewów zasadzonych na posesji.

CZY UBEZPIECZENIE DOMU LETNISKOWEGO JEST UBEZPIECZENIEM OBOWIĄZKOWYM?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to ochrona dla Ciebie i osób wspólnie z Tobą zamieszkujących w przypadkach, kiedy to z Waszej winy dojdzie do uszkodzenia bądź zniszczenia czyjegoś mienia lub zdrowia. Wtedy to z tego ubezpieczenia pokryte zostanę roszczenia osób poszkodowanych.

Ryzyko OC w życiu prywatnym w wariancie podstawowym zapewnia ochronę na terenie Polski przede wszystkim na wypadek szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego mienia oraz wszystkich innych czynności życia prywatnego, takich jak amatorskie uprawianie sportów bądź robienie zakupów. Ochronę można także rozszerzyć m.in. o:

 • zakres terytorialny: Europę i świat,
 • uprawianie sportów ekstremalnych (np. skoki na spadochronie, itp.),
 • w mieniu najemcy (jeżeli ubezpieczone mieszkanie wynajmujemy i z naszej winy uszkodzeniu ulegnie mienie najemcy),
 • w mieniu wynajmowanym (jeżeli wynajmujemy mieszkanie i z naszej winy dojdzie do uszkodzenia mienia osoby wynajmującej),
 • posiadanie konia rekreacyjnego,
 • mienie służbowe.

Najczęstsze szkody likwidowane z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym to:

 • zalanie sąsiada,
 • spowodowane przez dzieci: wybicie szyby, uszkodzenie mienia podczas jazdy rowerem bądź na deskorolce,
 • nie odśnieżenie chodnika przed posesją, skutkiem czego doszło do złamania nogi przez osobę obcą,
 • spowodowane przez zwierzęta domowe: pogryzienie osoby obcej, uszkodzenie mienia,
 • urazy innych osób spowodowane podczas uprawiania sportu, np. podczas gry w piłkę nożną lub zjazdu na nartach lub snowboardzie.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym każdy ubezpieczyciel oferuje w innym zakresie, dlatego też warunki ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych będą się różniły. Szczegółowy zakres znajdziesz w OWU wybranego przez Ciebie ubezpieczenia.

HOMME ASSISTANCE

Homme assistance jest to pomoc w nagłych i nieprzewidzianych przypadkach na terenie Polski w razie uszkodzenia bądź zniszczenia mienia lub awarii w miejscu ubezpieczenia. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje najczęściej interwencję: hydraulika, elektryka, ślusarza, technika urządzeń grzewczych, stolarza lub innego specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj ubezpieczonego zdarzenia.

Koszt wizyty specjalisty pokrywa ubezpieczyciel, natomiast koszty części zamiennych użytych do naprawy pokrywa ubezpieczający. W zakresie Homme assistance często możemy także liczyć na pomoc w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania polegającą na wynajęciu pomocy domowej, dostawy artykułów spożywczych i higienicznych oraz organizacją opieki nad dziećmi.

Ubezpieczenie Homme Assistance każdy ubezpieczyciel oferuje w innym zakresie, dlatego też warunki ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych będą się różniły. Szczegółowy zakres znajdziesz w OWU wybranego przez Ciebie ubezpieczenia.

KOSZT POSZUKIWANIA PRZYCZYNY SZKODY

Koszty poszukiwania i usunięcia awarii ubezpieczyciele coraz częściej bezpłatnie dołączają do umowy ubezpieczenia, pod warunkiem ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciele pokrywają koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca awarii oraz jej usunięcia - na przykład kucie ścian i podłogi oraz zrywanie glazury i terakoty w łazience.

Ubezpieczenie kosztów poszukiwania przyczyny szkody każdy ubezpieczyciel oferuje w innym zakresie, dlatego też warunki ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych będą się różniły. Szczegółowy zakres znajdziesz w OWU wybranego przez Ciebie ubezpieczenia.

ODBIORY TECHNICZNE

Dbanie o stan techniczny nieruchomości, w tym wykonywanie okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa, jest obowiązkiem właściciela domu jednorodzinnego. Po każdym przeglądzie ubezpieczony powinien dostać protokół.

Obowiązek i częstość konkretnych przeglądów reguluje w art. 62 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami powyższego artykułu właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia:

 • co najmniej raz w roku przeglądu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska,
 • co najmniej raz na pięć lat przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej (jeżeli jest wymagana przepisami prawa) oraz sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu oraz jego otoczenia.

Brak wykonania w terminie wymaganych przeglądów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, jeżeli miało to wpływ na zaistnienie szkody (jeżeli na przykład nie wykonano w terminie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej, a szkoda polegała na pożarze domu jednorodzinnego, który rozpoczął się od spięcia w gniazdku elektrycznym – to odmowa będzie zasadna).

UBEZPIECZENIE OD PRZEPIĘĆ

Przepięcie zgodnie z definicjami towarzystw ubezpieczeniowych to gwałtowna zmiana napięcia w sieci energetycznej bądź elektrycznej. Przepięcia dzielą się na wewnętrzne (systemowe) i zewnętrzne (atmosferyczne), zwane też piorunowymi.

Od ryzyka przepięć chroni się przede wszystkim ruchomości domowe: sprzęt audiowizualny i elektroniczny, fotograficzny, komputery, lodówki, pralki, itp. Ryzykiem tym mogą być też objęte stałe elementy domu, mieszkania, działki, zewnętrznych elementów budynku, lokalu i ogrodzenia, garażu oraz domu letniskowego, siłowniki bramy garażowej bądź bramy wjazdowej.

UBEZPIECZENIE SZYB

Ubezpieczenie szyb kojarzy się Klientom tylko i wyłącznie z szybami w oknach i drzwiach, natomiast zakres ubezpieczenia jest o wiele szerszy i obejmuje takie stałe elementy w domu, jak:

 • płyty grzewcze w kuchni (indukcyjne i elektryczne);
 • szyby w piekarnikach i mikrofalówce;
 • oszklenie kabiny prysznicowej;
 • szybę kominkową;
 • oszklenia w stałej zabudowie kuchni (meble) i w stałych elementach zabudowanego korytarza (lustra w szafie).
Potrzebuję konsultacji

poczuj się bezpiecznie już dziś

Skontaktuj się z naszym agentem jeśli masz pytania. Jesteśmy tu, by Tobie pomóc.

Znajdź ubezpieczenie dla siebie