Skontaktuj się

Kwitnącej Gruszy 52/1, 05-500 Piaseczno

Tel: +48 509 747 727
E-mail: paweldrawert@gmail.com

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i szkolne

CO TO JEST NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I SZKOLNE?

W ubezpieczeniu NNW prawo do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od wystąpienia w okresie ubezpieczenia u osoby ubezpieczonej nieszczęśliwego wypadku (z definicji nieszczęśliwy wypadek to zdarzenia nagłe, niezależne od woli osoby ubezpieczonej). Ubezpieczenie takie może wystąpić jako samodzielny produkt bądź stanowić część szerszego zakresowo ubezpieczenia (ubezpieczenia grupowego bądź szkolnego).

CZY JEST OBOWIĄZEK ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW LUB SZKOLNEGO

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

KIEDY MOŻNA ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE NNW LUB SZKOLNE?

Ubezpieczenie można zawrzeć w każdym momencie, z okresem obowiązywania najwcześniej od dnia następnego po podpisaniu polisy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW I SZKOLNEGO

Ubezpieczyciel w zależności od wariantu odpowiada przede wszystkim za:

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć w wyniku NNW;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • dzienne świadczenie szpitalne;
 • zwrot kosztów rehabilitacji;
 • zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych;
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów operacji plastycznych.

ASSISTANCE W UBEZPIECZENIU NNW I SZKOLNYM

Ubezpieczyciel w zależności od wariantu odpowiada przede wszystkim za:

 • organizację wizyt lekarskich;
 • organizację wizyt pielęgniarskich;
 • organizację transportu medycznego;
 • organizację sprzętu rehabilitacyjnego.

WAŻNE - PORADY PRAKTYCZNE

Świadomie zawarta polisa na wysokie sumy ubezpieczenia będzie stanowiło poważną pomoc po wypadku. Świadczenie wypłacane jest niezależnie od tego, czy uzyskamy je dodatkowo z ZUS bądź KRUS lub z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

W przypadku ubezpieczenia NNW i szkolnego dopuszczalna jest kumulacja świadczeń – oznacza to w praktyce, że otrzymamy tyle świadczeń, ile mamy zawartych polis. Z powodu tego, iż każda z firm korzysta z własnych tabel uszczerbków na zdrowiu może zdarzyć się sytuacja, że dostaniemy świadczenie z różnych towarzystw ubezpieczeniowych za taki sam uszczerbek w różnej wysokości.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE UBEZPIECZENIA?

Przy zakupie ubezpieczenia podróży zagranicznych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zakres terytorialny (Polska, Europa, Świat),
 • zakres ubezpieczenia oraz Assistance,
 • sposób likwidacji szkody (komisyjny lub bezkomisyjny),
 • w przypadku uprawiania sportu czy polisa obejmuje daną dyscyplinę sportu swoim zakresem.

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

Potrzebuję konsultacji

poczuj się bezpiecznie już dziś

Skontaktuj się z naszym agentem jeśli masz pytania. Jesteśmy tu, by Tobie pomóc.

Znajdź ubezpieczenie dla siebie