Skontaktuj się

Kwitnącej Gruszy 52/1, 05-500 Piaseczno

Tel: +48 509 747 727
E-mail: paweldrawert@gmail.com

Ubezpieczenia podróży zagranicznych

CO TO JEST UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH?

Ubezpieczenie podróży zagranicznych chroni nas w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie odpowiada za wszystkie zdarzenia medyczne, jakimi jesteśmy objęci w Polsce, ponadto w ramach EKUZ możemy poza granicami Polski korzystać tylko z państwowej opieki medycznej (w przypadku ubezpieczenia podróży zagranicznych możemy korzystać także z opieki prywatnej). Karta EKUZ jest uznawana w 27 krajach Unii Europejskiej. Są to: Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Cypr, Malta, Chorwacja, Węgry, Austria, Wielka Brytania, Irlandia, Słowenia, Finlandia, Luksemburg. Poza UE Karta uznawana jest w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

CZY JEST OBOWIĄZEK ZAWARCIA UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH?

Ubezpieczenie podróży zagranicznych należy wykupić najpóźniej w dniu wyjazdu za granicę. W przypadku gdy będziemy już poza granicami kraju, to ubezpieczenie można zawrzeć, ale z karencją.

ZAKRES UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

Ubezpieczyciel w zależności od wariantu odpowiada przede wszystkim za:

 • pokrycie kosztów leczenia,
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • OC w życiu prywatnym (często takie ubezpieczenie posiadamy przy ubezpieczonej nieruchomości, najczęściej jednak zakres tego ubezpieczenia obejmuje teren RP),
 • bagaż, gdy zostanie on zniszczony, skradziony bądź uszkodzony,
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pokrycie kosztów pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia i transportu do najbliższego punktu opieki medycznej,
 • rekompensatę kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego i noclegu.

Kupując ubezpieczenie należy też zwrócić uwagę na Assistance, który swoim zakresem może objąć zdarzenia takie jak:

 • organizację i powrót ubezpieczonego do kraju (w uzasadnionych przypadkach wyspecjalizowanym transportem lotniczym),
 • transport zwłok do Polski,
 • zorganizowanie kierowcy zastępczego (podczas podróży samochodem kierowca łamie nogę i nie może prowadzić pojazdu),
 • pomoc tłumacza,
 • wpłatę kaucji,
 • opieka nad dziećmi i zwierzętami,
 • przedłużenie ochrony o dobę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń podczas podróży,
 • inne.

NAJCZĘTSZE ROZSZERZENIA ZAKRESU

PRACA – jadąc za granicę do pracy zakres ubezpieczenia należy rozszerzyć o ryzyko pracy. Należy pamiętać, że żadne z towarzystw ubezpieczeniowych nie odpowie za szkody mające miejsce na terenie RP i kraju stałego zamieszkania ubezpieczonego. Oznacza to, że będąc zameldowanym w kraju wyjazdu bądź mając zarejestrowaną tam działalność ubezpieczyciel może odmówic wypłaty odszkodowania za zdarzenie medyczne.
CHOROBY PRZEWLEKŁE – jeżeli ubezpieczony jest chory przewlekle, to ochronę należy rozszerzyć o to ryzyko. Choroba przewlekła to choroba mająca charakter ciągły i wymagająca okresowej wizyty kontrolnej u lekarza prowadzącego. Najczęstsze choroby przewlekłe to: nadciśnienie i choroby serca, cukrzyca, alergia, itp.
SPORT - jeżeli wyjazd za granicę będzie miał charakter sportowy (narty, snowboard, wyjazd rowerowy, trekking, itp.) to zakres ubezpieczenia trzeba rozszerzyć o amatorskie bądź zawodowe uprawianie sportu.

Wyjeżdżając na wakacje w Polsce można wykupić ubezpieczenie NNW.

WAŻNE - PORADY PRAKTYCZNE

Wyjeżdżając za granicę należy pamiętać o tym, aby wszystkie dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy skopiować i zrobić im zdjęcia. Kopie należy mieć w bagażu głównym, zdjęcia w telefonie. W razie kradzieży portfela z dokumentami uprości to procedurę wystawienia nowych dokumentów w konsulacie lub ambasadzie.
Do każdej walizki, a także do bagażu podręcznego (torby, plecaki), należy włożyć kartkę w widocznym miejscu z danymi: imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Jeżeli bagaż zgubimy bądź zostanie on utracony podczas transportu przez linie lotnicze, to w razie jego odnalezienia szybciej wróci on do właściwej osoby.
Jeżeli szkoda wydarzy się poza Unią Europejską, to koszt połączenia do Polski może być znaczny. W takim przypadku po połączeniu z konsultantem w Polsce można go poprosić o oddzwonienie, wtedy zapłacimy mniej za połączenie.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE UBEZPIECZENIA?

Przy zakupie ubezpieczenia podróży zagranicznych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zakres terytorialny (Europa, Świat),
 • czy jest udział własny w przypadku pierwszej szkody (w ubezpieczeniach proponowanych przez biura podróży udział ten wynosi zazwyczaj 100 Euro),
 • zakres ubezpieczenia oraz Assistance,
 • sposób rozliczenia szkody (gotówkowy, bezgotówkowy).

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

JAKIE RYZYKA POWINNO ZAWIERAĆ UBEZPIECZENIE MIESZKANIA?

Co do zasady filarami każdego ubezpieczenia są:

 • ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych - czyli tzw. "skorupy" bez nakładów inwestycyjnych (mieszkanie w stanie developerskim),
 • ubezpieczenie elementów stałych jako nakładów inwestycyjnych od ognia i innych zdarzeń losowych - do elementów stałych zalicza się wszystko to, czego nie usunie się bez użycia narzędzi: stała zabudowa kuchni, stała zabudowa korytarza lub pokoi (wszelkiego rodzaju szafy i półki), powłoki tynkarskie, malarskie, wszelkie instalacje wewnątrz domu panele, podłogi drewniane, gres, płytki, kominek, itp.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych - do mienia ruchomego zaliczamy wszystko to, co możemy przenieść w domu bez użycia narzędzi - ubrania, meble, książki, sprzęt rtv i AGD, itd.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży,
 • OC w życiu prywatnym – najczęstsze szkody to: zalanie sąsiadów poniżej oraz szkody wyrządzone przez dzieci i zwierzęta domowe.

Ochronę ubezpieczeniową można ponadto rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie szyb w mieszkaniu (okna, kabina prysznicowa, szyby na stałe zamontowane w stałej zabudowie korytarza, płyta ceramiczna),
 • ubezpieczenie od przepięć (od uderzenia pioruna i z winy zakładu energetycznego),
 • ubezpieczenie od dewastacji,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie nagrobków.

CZY UBEZPIECZENIE MIESZKANIA JEST UBEZPIECZENIEM OBOWIĄZKOWYM?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

Potrzebuję konsultacji

poczuj się bezpiecznie już dziś

Skontaktuj się z naszym agentem jeśli masz pytania. Jesteśmy tu, by Tobie pomóc.

Znajdź ubezpieczenie dla siebie